Interklub Bratislava
48 rokov tradície

Počas svojej existencie do r. 2013 (vrátane) sme získali 68 titulov Majstrov Slovenska v jednotlivcoch a DR, usporiadali sme 31 Cien Slovnaftu a vychovali 94 párov medzinárodnej triedy.

Interklub Bratislava vznikol 5.1.1967 ako klub pri ROH Slovnaft. Jeho jadro vytvorili bratia Dolejšiovci, Silvia Novoveská, Ing. Štiavnický, Ing. Hodinár a Staňo.

Páry Interklubu už od založenia víťazili nielen na súťažiach v Bratislave, ale aj inde na Slovensku, v Čechách a v zahraničí. Prvú medzinárodnú súťaž absolvoval Interklub v r. 1967 v Kaunase. Stal sa neodlúčiteľnou súčasťou tanečného diania na Slovensku. Organizoval súťaže pre začiatočníkov a pokročilých, vystupoval s ukážkami a pred tancovaniami.

Na majstrovstvách Slovenska jeho páry víťazili od roku 1967 zásluhou (napr.): manželov Heleny a Milana Štiavnických, manželov Viery a Františka Antoničovcov, manželov Ludmily a Štefana Fleischerovcov, Jána Staňu a Marty Bočkovej, Pavla Minárika a Kataríny Štiavnickej, Dáši a Pavla Minárikových, Eduarda Slimáka a Jany Chvojkovej resp. Márie Štempelovej, Moniky a Miroslava Horníkovcov, pričom väčšina z nich získala tituly opakovane.

Zo všetkých vyrástli vynikajúci tréneri a rozhodcovia, ktorých neskôr doplnila novšia generácia, ako napr.: Elena a Igor Jágerský, Ľ. Plešinger a Jana Lendelová, P. Ingriš a Táňa Drexlerová, Milan Bačiak, J. Minárik, Klarisa Kuchárová, Miroslav Balún, Zuzana a Attila Molnárovci a ďalší.

Medzinárodné súťaže usporadúval Interklub už od r. 1968. Cerone Hamburg, De Rijk Utrecht, SR Wetzlar. Prvý ročník populárnej medzinárodnej súťaže „o Cenu Slovnaftu Bratislava“ bol usporiadaný až v roku 1974. Počas jej 30. ročníkov si stále udržovala významné postavenie medzi súťažami na Slovensku a každoročne patrila medzi najlepšie obsadené súťaže. Okrem našich párov sa jej zúčastňovali aj páry z Čiech, Rakúska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Ruska, Litvy a iných krajín. V r. 1997 obnovil od r.1993 neuskutočnenú súťaž o Dunajský pohár.

Naše výsledky by nikdy nemohli byť dosiahnuté bez výbornej spolupráce so zahraničnými partnermi. Treba spomenúť mená A. Volpe, W. Steffel, H. Schucker a G. Doller, M. Zehender – všetci z Rakúska, pán Wieczysty z Poľska a páni J. Pavlík, F. T. Novotný a V. Buryan z Českej republiky. Medzi ďalších svetoznámych odborníkov, s ktorými sme spolupracovali a ktorým sme veľmi vďační, patria páni D. Petrides, N. Hunt (umožnili prvý štart vtedy ešte Československým párom na festivale v Anglickom Blackpoole), B. Irvin, M.B.E., L. Scrivener, B. Tollmayer, R. Burton, Marcel de Rijk, D.Simon, H. Schandenberg, K. Breuer , W. Kuhle , L. Odegaard ,Pietro Braga, Fabio Selmi, Genny Favero …a mnohí ďalší.

Na svoju v minulosti najsilnejšiu stránku, 8 párové formácie sa začal Interklub sústreďovať až po roku 1984, kedy sa zúčastnil prvých Majstrovstviev Sveta v Brémach a následne na MS 1986 v Doetinchene a získal 5. miesto. V roku 1987 po Majstrovstvách sveta v Oslo sa Interklub začal venovať len formácii ŠTT a stal sa jedným z najúspešnejších teamov na svete. Je 10. násobným nepretržitým finalistom ME a MS. Jeho finálové umiestnenia zostali až doteraz neprekonané.

Zakladatelia Interklubu

Milan (┼24.10.2013) bol prvý Majster Slovenska z r. 1965 v STT a LAT (partnerka: Novoveská). S Helenou boli  Majstri  Slovenska na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia a Majstri Československa v STT. Sú najlepší a najúspešnejší  profesionálny pár Slovenska 70. rokov. Vychovali 70  slovenských párov medzinárodnej  triedy , v 60. rokoch  prvé páry Litvy a Bulharska. V 70. a 80. rokoch  tréneri – PKO Olomouc . Milan pôsobil v 70. a 80. rokoch  ako Externý pedagóg na VŠMU BA . Od r.1961: predseda Poradného zboru OÚ , trénerskej rady  OÚ,  Slovenského sväzu súťažného spol.tanca, prvý prezident Slovenského tanečného zväzu ( do r.1994 ). Udelený titul Čestný prezident SZŠT.

Absolvovali viac ako 400 súťaží, sú autormi 215 choreografií, z toho 8 choreografií kolektívnych formácií, ktoré sa umiestňovali 10 rokov za sebou na Majstrovstvách Europy a Majstrovstvách sveta vo finále. V roku 2012 boli slávnostne uvedený do Siene slávy slovenského tanečného športu v ktg. Medzinárodné legendy.